Prince William y Kate Middleton

Prince William y Kate Middleton

El Príncipe William y su esposa Kate Middleton antes de entrar a la mezquita en Kuala Lumpur, Malasia. (Foto: AP)