Julio Borges, diputado venezolano golpeado

Ritmic
Kate Upton